Nytt studietilbud i sjelesorg

– Temaene utfyller hverandre. Det er tydelig at foreleserne vet hva de snakker om, både gjennom teoretisk innsikt og mye erfaring. Institutt for Sjelesorg (IFS) er dessuten et godt sted å være og et godt sted å lære, sa deltaker Eline (til høyre i bildet).

-Livet er både en ressurs og en utfordring i samtaler, sa deltaker Sissel, da det nye sjelesorgsstudiet gikk av stabelen i august.15 studenter deltok på den første samlingen i sjelesorg ved Institutt for Sjelesorg.
-Jeg er blitt oppmerksom på at livet er både en ressurs og en utfordring i samtaler, sa Sissel, en av deltakerne som ønsket å lære mer om sjelesorgssamtaler.
Hun var svært fornøyd etter samlingen.

– Spennende

Fornøyd var også Eline som syntes studiet hadde veldig interessante og spennende temaer på programmet.
– Temaene utfyller hverandre. Det er tydelig at foreleserne vet hva de snakker om, både gjennom teoretisk innsikt og mye erfaring. Institutt for Sjelesorg (IFS) er dessuten et godt sted å være og et godt sted å lære, sa Eline.

Deltakerne på studiekurset samlet i amfiet.

Samarbeid med VID

Det nye studietilbudet er utarbeidet i samarbeid med Vitenskapelige høgskole (VID). Det tilbyr studieemner i sjelesorg. Temaet for den første samlingen var «Innføring i kristen sjelesorg». De tre 10- poengsstudiene som har vært gjennomført ved IFS i en årrekke, har nå blitt endret til to 15- poengsstudier.
– Kursbolkene som kan tas enkeltvis, gir uttelling både på bachelor og masternivå. Man kan også følge studiet uten å ta eksamen, sier instituttleder Kristin Leite.
– Den store endringen nå, er at studentene etter å ha fått 30 studiepoeng over to semestre, kan søke seg videre på andre år av årsenheten på VID. Dette er et kjempefint tilbud til våre studenter!

Forelesere

Forelesere på den første samlingen var: Marianne Rodriguez Nygaard (VID) som underviser og forsker innen diakoni og sjelesorg, samt ansatte fra IFS: Instituttprest Gunnar Fagerli, instituttdiakon Eli Landro, instituttprest Rune Stray, utdanningsprest Kristin Moen Saxegaard og familieterapeut og gruppeveileder Harald Nydal.

• Er du interessert i dette studiet. Klikk her.
Se alle våre kurs- og studietilbud her.

01.09.19
infoleder@modum-bad.no

– Jeg tror Gud bruker dere som engler

– Et menneske i sorg trenger å bli sett og få omsorg. Gud bruker de som er i nærheten. Dere som er . Takk for at dere finnes.
Det sa Jan Erik Larssen da han var invitert til Institutt for Sjelesorg (IFS) for å underholde på kurset «Sorgarbeid i dress og kjeledress». Kurset ble arrangert i samarbeid med Tunsberg bispedømmeråd.

Overveldende respons

Det er tydelig at kurset traff midt i blinken.
– Responsen har vært overveldende. Kurset ble raskt fulltegnet med hele 50 deltakere, sier Sveinung Hansen, utdanningsprest ved IFS.
Prester og kateketer har sine sammenkomster, men også kirketjenere og kirkegårdsarbeidere har behov for å møte hverandre og utveksle erfaring. De blir ofte glemt i det kirkelige landskap.

Kontakt med sørgende

Kursdeltakerne kunne fortelle at de tilbys kurs om teknisk utstyr og nye typer gressklippere. De får imidlertid nesten ikke tilbud om hvordan man møter sørgende.
– Som prest ser jeg at kirketjenere møter de pårørende i kirken før presten kommer til begravelsen. Kirkegårdsarbeiderne kommer i kontakt med de sørgende når de er på kirkegården for å stelle gravene, sier Hansen.

– Har unike egenskaper

Jan Erik Larssen startet sitt foredrag med å framheve kirketjenere og kirkegårdsarbeidere som unike. De er som oftest født og oppvokst i lokalsamfunnet, mens presten er innflytter.
– Dere har kjennskap og kunnskap om avdøde og familien i generasjoner, og kan mimre sammen med den sørgende. Sorg etterlater store sår, tre – fem år etter og ofte resten av livet, sa Larssen.

Kurset for kirketjenere og kirkegårdsarbeidere var et etterlengtet kurs. Det kunne daglig leder Kristin Leite (f.v) ved Institutt for Sjelesorg, Jan Erik «Broom» Larssen, instituttprest Rune Stray og Sveinung Hansen (utdanningsprest ved IFS) slå fast. Foto: Eli Bondlid

 

– Takk for at deres finnes

Larssen poengterer at denne yrkesgruppen ofte har hatt et mangfold av ulike jobber tidligere. De er ikke teologer, men har vært alt fra bilselgere til forsikringsagenter og anleggsarbeidere. De fleste har erfaring fra å jobbe med mennesker – er jordnære og på linje med folket.
– Dere har en unik posisjon i tilstedeværelse i menneskers liv. Vi er verdensmestre i å bygge fasader, men i denne fasen av livet er fasadene knust. Dere representerer trygghet og håp når dere møter mennesker i sorg. Takk for at dere finnes, sa Larssen.

Krydret med humor

Broom-Larssen snakket om alvorlige ting, men skapte også mye latter i salen. Han kom med morsomme personkarakteristikker og skildret halsbrekkende nær-døden-opplevelser, slik som å teste Audi RX6 i over 250 km/t til taktisk lavflyvning av F16-fly over Romsdalsalpene. Men han trakk også fram selvopplevde hendelser om sorg.

– Et svært nyttig kurs for oss, sier Ludvig Munkejord (f.v), Toril Schou Moe og Bent Ove Welberg som var blant de 50 deltagerne. Foto: Eli Bondlid

 

Fornøyde deltagere

Blant de 50 deltagerne var Ludvig Munkejord som har 20 års fartstid i ulike misjonsorganisasjoner.
–Opprinnelig er jeg fra Karmøy. Nå har jeg vært kirketjener og gravplassarbeider på Gol i tre år. Jobben er veldig meningsfylt, interessant og lærerik.
–Jeg møter mange sørgende. Iblant er det ni begravelser på én uke. Jeg har ansvar for urnenedsettelser og treffer de sørgende igjen over flere måneder. Ofte stopper jeg gressklipperen og prater. Dette kurset er viktig, og vi trenger nettverksbygging, sier han.

Stort behov for kurs

Toril Schou Moe var første kvinnelige graver i Nedre Eiker.
–Det er ti år siden jeg begynte som vikar. Jeg har vært kirketjener siden 2013. Kurset er svært nyttig, for vi har mye med sørgende å gjøre, sier hun.
At det er stort behov for slike kurs, mener også Bent Ove Welberg, som jobber i Sande menighet utenfor Drammen.
–Vi har kontakt med mange sørgende. Ikke bare i kirken, men også lenge etterpå. Pårørende har behov for å bli sett og hørt. De beste samtalene har jeg fått når jeg selv har sagt minst mulig, sier han.
De to yrkene er fortsatt mannsdominert. Welberg skulle ønske at flere damer søker.
–Det er det et stort behov for, fordi menn og kvinner sørger forskjellig, poengterer han.

Økonomisk støtte

Tunsberg bispedømme har støttet kurset økonomisk og hjulpet til med markedsføringen blant sine ansatte.
-Det har vært en fantastisk flott gruppe å ha i hus. Nybygget vårt her på Instituttet fungerer veldig bra til grupper av en slik størrelse, sier leder Kristin Leite.

Les mer om tilbudene ved Institutt ved Sjelesorg her.

12.03.19
Tekst/foto: Eli Bondlid

infoleder@modum-bad.no

Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Hyllet med eget hederstidsskrift

Institutt for Sjelesorg hyller Leif Gunnar Engedal med et eget hederstidsskrift.

Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Institutt for Sjelesorg utgir i disse dager et dobbeltnummer av Tidsskrift for Sjelesorg (TFS). Nummeret er i sin helhet tilegnet Leif Gunnar Engedal, som er professor emeritus i sjelesorg og religionspsykologi ved Menighetsfakultet. Engedal har også i mange år bidratt som veileder ved det øvrige Modum Bad.

Leif Gunnar Engedal.

Leif Gunnar Engedal.

– Bakgrunnen for hederstidsskriftet er hans uunnværlige bidrag til TFS og for hans betydning for sjelesorgfaget i Norge generelt, sier fagleder Gunnar Fagerli ved Institutt for Sjelesorg.

Overrasket

Torsdag 6. desember var Engedal invitert til Institutt for Sjelesorg. Han visste ikke noe om hva som ventet ham. Han ble tatt imot av Gunnar Fagerli, som også er redaktør for TFS. Deretter ble han mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Engedal ble svært overrasket over denne seansen. Den kom helt uventet på ham.

Veileder

De fremmøtte samlet seg videre i det nye amfiet på Instituttet, hvor flere foredragsholdere bidro med hyllest til Engedal. Kari Halstensen gjorde seg til talsperson fra alle dem som Leif Gunnar har veiledet – og fortsatt veileder med masteroppgaver og PhD-arbeid. Hun beskrev også Leif Gunnars betydning for utviklingen innen religionspsykologifaget.

Takknemlig og rørt

Tidsskrift for Sjelesorg.

Tidsskrift for Sjelesorg.

Sjur Isaksen tok utgangspunkt i sin artikkel om Leif Gunnar og beskrev ham som underviser, foredragsholder og formidler. Kristin Moen Saxegaard foredro på bakgrunn av sin artikkel om Håpstegn i GT, på leting etter små ord som bærer. Gunnar Fagerli takket Leif Gunnar for hans innsats for IFS og Tidsskrift for Sjelesorg. Avslutningsvis uttrykte Engedal stor takknemlighet. Han var tydelig rørt over oppmerksomheten som ble vist ham.

Tidsskrift for Sjelesorg er denne gang et dobbeltnummer – nr 3 – 4 2018.
Ønsker du å kjøpe det? Send e-post til: sjelesorg@modum-bad.no.

Eksistensiell mening – en rød tråd

Seniorrådgiver Harald Nydal

– Eksistensiell mening har vært en rød tråd gjennom hele arbeidslivet mitt, sier Harald Nydal. Nylig ble han ansatt som seniorrådgiver ved Institutt for Sjelesorg (IFS).

Nydal kommer fra stillingen som terapeut i Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. Han har jobbet ved institusjonen i åtte år. Ved IFS vil han som seniorrådgiver få en rekke ulike arbeidsoppgaver. Nydal har likevel et sterkt ønske om å fortsette å arbeide med tema som eksistensiell mening.

Ønsket å fordype seg

– Da jeg begynte på Modum Bad i 2010, kom jeg fra stillingen som leder og familieterapeut ved Ringerike familievernkontor. Ellers har jeg vært sogneprest i Finnmark, feltprest på Ringerike og avdelingsleder i et konsulentselskap i Ringerike. Jeg søkte meg til klinisk stilling på Modum fordi det ga mulighet til å fordype meg mer i psykiatri og psykologi, sier Nydal.

Variert bakgrunn

– Hva kan du tilføre fagmiljøet ved IFS?
Jeg har med meg en variert yrkesbakgrunn og bruker ulike sider ved den, alt etter de varierte oppgavene som dukker opp på IFS. Så vil jeg selv ha nytte av å lære av den kompetansen som allerede finnes der.

Veiledning og sjelesorg

– Hva blir dine arbeidsoppgaver?
Mine arbeidsoppgaver har så langt vært veiledning, sjelesorg, undervisning, stabsutvikling og kursledelse. Jeg er også medlem av ROB (ressurs og beredskapsteam) som skal bistå medlemsorganisasjoner med hurtig innsats i krisesituasjoner.

Eksistensiell mening

Nydal ønsker at IFS skal være en aktuell og relevant aktør med høy grad av faglig kvalitet og integritet.
– På samme måte som Modum Bads kurssenter Kildehuset formidling og forebygging, er det en stor fordel at IFS ikke er begrenset av et konkret geografisk nedslagsfelt, mener Nydal.

På egne vegne har jeg ønske om å fortsette å arbeide med tema som eksistensiell mening, som for meg har vært en rød tråd gjennom hele arbeidslivet mitt.

Harald Nydals faglige bakgrunn:

  • Diplomert gruppeanalytiker
  • Familieterapeut
  • Godkjent individual- og gruppeveileder (AVU)
  • Spesialiserte terapiutdanninger
  • Cand. theol
  • Organisasjonsanalyse og ledelse

Klikk her for kontaktinformasjon


infoleder@modum-bad.no

En festdag med nyåpning av Institutt for Sjelesorg

Leder ved Institutt for Sjelesorg, Kristin Leite (fra venstre), adm. direktør Lars Erik Flatø og driftssjef og prosjektansvarlig Finn Ellingsrud.

Både Modums ordfører Ståle Versland, rådmann Aud Norunn Strand og biskop Per Arne Dahl fra Tunsberg bispedømme var til stede under åpningen. Det samme var nærmere 60 andre inviterte gjester som fikk se det flotte nye bygget som er reist etter brannen i desember 2015.

Åpnet med stev

Åpningen ble en flott markering hvor Instituttets leder Kristin Leite slo an tonen med et stev sammen med Helle Myrvik og Bente Hegen. Leite ønsket velkommen inn i den nye “storstua”, det flotte, nye amfiet, hvor de 44 sitteplassene ble fylt til randen. Resten av gjestene fikk ståplasser langs veggene.

Brannmannen og byggmesteren

Modum Bads adm.direktør Lars Erik Flatø roste håndverkerne og prosjektleder Finn Ellingsrud. Sistnevnte viste bilder fra brannatten og hele byggeprosessen fram til i dag.
Mange ble takket under åpningen; Både arkitekt, prosjektleder og alle “bakkemannskaper”. Den mest spesielle takken gikk til byggmester Terje Jacobsen som også er brannmann i Modum kommune. Brannatten rykket han ut for å slukke brannen. Deretter fikk han jobben med å sette bygget opp igjen.

– Håper vi får det travelt

Leder Kristin Leite uttrykte stor glede over at Instituttet på branntidspunktet var kommet med i den store Modum Bad-familien.
– Dette hadde vi aldri klart alene, sa Leite.
Det nye bygget er på totalt 833 kvadratmeter og inneholder 15 lyse og fine overnattingsrom med bad. I tillegg har Institutt for Sjelesorg fått sin lenge etterlengtede undervisningssal – det nye amfiet.
– Nå er det om å gjøre å fylle huset med aktivitet,  sa Leite.
– Jeg håper vi får det travelt fremover!

Se flere bilder fra åpningen nedenfor.
Se innslag på TV-Modum her.

Åpen dag 26/8-2018!

Søndag 26. august blir det gudstjeneste etterfulgt av åpen dag ved Instituttet. Da er det mulighet for alle som ønsker det, å få en omvisning i det nye bygget.

Nytt amfi på plass

Et stort ønske da det nye bygget ved Institutt for Sjelesorg skulle reises, var å få et bedre undervisningsrom enn det gamle i kjelleren. Det var behov for mer lys og luft, og ideen om en amfisal ble til.

44 sitteplasser

Denne uka har to ansatte fra et firma i England montert det nye amfiet. Det inneholder 44 sitteplasser med en liten skriveplate til hvert sete. Hele amfiet kan kjøres inn, slik at man frigjør plass på gulvet, dersom man trenger å bruke lokalet til noe annet.

Åpning 20. august

Nedenfor kan du se bilder av amfiløsningen. Du kan også se bilder av noen av dem som nå er i full sving med å fullføre bygget til sommeren. Etter planen skal nybygget åpnes 20. august. Søndag 26. august blir det gudstjeneste etterfulgt av åpen dag ved Instiuttet. Da er det mulighet for alle som ønsker det, å få en omvisning i det nye bygget.

Vi vil også legge en fredagskaffe til Institutt for Sjelesorg en av fredagene etter åpningen.

Amfiet i den nye forelesningssalen inneholder 44 sitteplasser.

Amfiet i den nye forelesningssalen inneholder 44 sitteplasser.

Amfiet kan på en enkel måte kjøres inn og ut etter behov.

Amfiet kan på en enkel måte kjøres inn og ut etter behov.