Oppføringer av Tove Mette Abrahamsen

Hyllet med eget hederstidsskrift

Institutt for Sjelesorg hyller Leif Gunnar Engedal med et eget hederstidsskrift. Institutt for Sjelesorg utgir i disse dager et dobbeltnummer av Tidsskrift for Sjelesorg (TFS). Nummeret er i sin helhet tilegnet Leif Gunnar Engedal, som er professor emeritus i sjelesorg og religionspsykologi ved Menighetsfakultet. Engedal har også i mange år bidratt som veileder ved det […]