Hyllet med eget hederstidsskrift

Institutt for Sjelesorg hyller Leif Gunnar Engedal med et eget hederstidsskrift.

Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Institutt for Sjelesorg utgir i disse dager et dobbeltnummer av Tidsskrift for Sjelesorg (TFS). Nummeret er i sin helhet tilegnet Leif Gunnar Engedal, som er professor emeritus i sjelesorg og religionspsykologi ved Menighetsfakultet. Engedal har også i mange år bidratt som veileder ved det øvrige Modum Bad.

Leif Gunnar Engedal.

Leif Gunnar Engedal.

– Bakgrunnen for hederstidsskriftet er hans uunnværlige bidrag til TFS og for hans betydning for sjelesorgfaget i Norge generelt, sier fagleder Gunnar Fagerli ved Institutt for Sjelesorg.

Overrasket

Torsdag 6. desember var Engedal invitert til Institutt for Sjelesorg. Han visste ikke noe om hva som ventet ham. Han ble tatt imot av Gunnar Fagerli, som også er redaktør for TFS. Deretter ble han mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Engedal ble svært overrasket over denne seansen. Den kom helt uventet på ham.

Veileder

De fremmøtte samlet seg videre i det nye amfiet på Instituttet, hvor flere foredragsholdere bidro med hyllest til Engedal. Kari Halstensen gjorde seg til talsperson fra alle dem som Leif Gunnar har veiledet – og fortsatt veileder med masteroppgaver og PhD-arbeid. Hun beskrev også Leif Gunnars betydning for utviklingen innen religionspsykologifaget.

Takknemlig og rørt

Tidsskrift for Sjelesorg.

Tidsskrift for Sjelesorg.

Sjur Isaksen tok utgangspunkt i sin artikkel om Leif Gunnar og beskrev ham som underviser, foredragsholder og formidler. Kristin Moen Saxegaard foredro på bakgrunn av sin artikkel om Håpstegn i GT, på leting etter små ord som bærer. Gunnar Fagerli takket Leif Gunnar for hans innsats for IFS og Tidsskrift for Sjelesorg. Avslutningsvis uttrykte Engedal stor takknemlighet. Han var tydelig rørt over oppmerksomheten som ble vist ham.

Tidsskrift for Sjelesorg er denne gang et dobbeltnummer – nr 3 – 4 2018.
Ønsker du å kjøpe det? Send e-post til: sjelesorg@modum-bad.no.