Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Hyllet med eget hederstidsskrift

Institutt for Sjelesorg hyller Leif Gunnar Engedal med et eget hederstidsskrift.

Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Leif Gunnar Engedal ble mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Her står de samlet i hallen på Institutt for Sjelesorg.

Institutt for Sjelesorg utgir i disse dager et dobbeltnummer av Tidsskrift for Sjelesorg (TFS). Nummeret er i sin helhet tilegnet Leif Gunnar Engedal, som er professor emeritus i sjelesorg og religionspsykologi ved Menighetsfakultet. Engedal har også i mange år bidratt som veileder ved det øvrige Modum Bad.

Leif Gunnar Engedal.

Leif Gunnar Engedal.

– Bakgrunnen for hederstidsskriftet er hans uunnværlige bidrag til TFS og for hans betydning for sjelesorgfaget i Norge generelt, sier fagleder Gunnar Fagerli ved Institutt for Sjelesorg.

Overrasket

Torsdag 6. desember var Engedal invitert til Institutt for Sjelesorg. Han visste ikke noe om hva som ventet ham. Han ble tatt imot av Gunnar Fagerli, som også er redaktør for TFS. Deretter ble han mottatt med hyllest av ansatte ved Instituttet, samt bidragsytere i dette nummeret av tidsskriftet. Engedal ble svært overrasket over denne seansen. Den kom helt uventet på ham.

Veileder

De fremmøtte samlet seg videre i det nye amfiet på Instituttet, hvor flere foredragsholdere bidro med hyllest til Engedal. Kari Halstensen gjorde seg til talsperson fra alle dem som Leif Gunnar har veiledet – og fortsatt veileder med masteroppgaver og PhD-arbeid. Hun beskrev også Leif Gunnars betydning for utviklingen innen religionspsykologifaget.

Takknemlig og rørt

Tidsskrift for Sjelesorg.

Tidsskrift for Sjelesorg.

Sjur Isaksen tok utgangspunkt i sin artikkel om Leif Gunnar og beskrev ham som underviser, foredragsholder og formidler. Kristin Moen Saxegaard foredro på bakgrunn av sin artikkel om Håpstegn i GT, på leting etter små ord som bærer. Gunnar Fagerli takket Leif Gunnar for hans innsats for IFS og Tidsskrift for Sjelesorg. Avslutningsvis uttrykte Engedal stor takknemlighet. Han var tydelig rørt over oppmerksomheten som ble vist ham.

Tidsskrift for Sjelesorg er denne gang et dobbeltnummer – nr 3 – 4 2018.
Ønsker du å kjøpe det? Send e-post til: sjelesorg@modum-bad.no.

Eksistensiell mening – en rød tråd

Seniorrådgiver Harald Nydal

– Eksistensiell mening har vært en rød tråd gjennom hele arbeidslivet mitt, sier Harald Nydal. Nylig ble han ansatt som seniorrådgiver ved Institutt for Sjelesorg (IFS).

Nydal kommer fra stillingen som terapeut i Avdeling for depressive lidelser ved Modum Bad. Han har jobbet ved institusjonen i åtte år. Ved IFS vil han som seniorrådgiver få en rekke ulike arbeidsoppgaver. Nydal har likevel et sterkt ønske om å fortsette å arbeide med tema som eksistensiell mening.

Ønsket å fordype seg

– Da jeg begynte på Modum Bad i 2010, kom jeg fra stillingen som leder og familieterapeut ved Ringerike familievernkontor. Ellers har jeg vært sogneprest i Finnmark, feltprest på Ringerike og avdelingsleder i et konsulentselskap i Ringerike. Jeg søkte meg til klinisk stilling på Modum fordi det ga mulighet til å fordype meg mer i psykiatri og psykologi, sier Nydal.

Variert bakgrunn

– Hva kan du tilføre fagmiljøet ved IFS?
Jeg har med meg en variert yrkesbakgrunn og bruker ulike sider ved den, alt etter de varierte oppgavene som dukker opp på IFS. Så vil jeg selv ha nytte av å lære av den kompetansen som allerede finnes der.

Veiledning og sjelesorg

– Hva blir dine arbeidsoppgaver?
Mine arbeidsoppgaver har så langt vært veiledning, sjelesorg, undervisning, stabsutvikling og kursledelse. Jeg er også medlem av ROB (ressurs og beredskapsteam) som skal bistå medlemsorganisasjoner med hurtig innsats i krisesituasjoner.

Eksistensiell mening

Nydal ønsker at IFS skal være en aktuell og relevant aktør med høy grad av faglig kvalitet og integritet.
– På samme måte som Modum Bads kurssenter Kildehuset formidling og forebygging, er det en stor fordel at IFS ikke er begrenset av et konkret geografisk nedslagsfelt, mener Nydal.

På egne vegne har jeg ønske om å fortsette å arbeide med tema som eksistensiell mening, som for meg har vært en rød tråd gjennom hele arbeidslivet mitt.

Harald Nydals faglige bakgrunn:

  • Diplomert gruppeanalytiker
  • Familieterapeut
  • Godkjent individual- og gruppeveileder (AVU)
  • Spesialiserte terapiutdanninger
  • Cand. theol
  • Organisasjonsanalyse og ledelse

Klikk her for kontaktinformasjon


infoleder@modum-bad.no

En festdag med nyåpning av Institutt for Sjelesorg

Leder ved Institutt for Sjelesorg, Kristin Leite (fra venstre), adm. direktør Lars Erik Flatø og driftssjef og prosjektansvarlig Finn Ellingsrud.

Både Modums ordfører Ståle Versland, rådmann Aud Norunn Strand og biskop Per Arne Dahl fra Tunsberg bispedømme var til stede under åpningen. Det samme var nærmere 60 andre inviterte gjester som fikk se det flotte nye bygget som er reist etter brannen i desember 2015.

Åpnet med stev

Åpningen ble en flott markering hvor Instituttets leder Kristin Leite slo an tonen med et stev sammen med Helle Myrvik og Bente Hegen. Leite ønsket velkommen inn i den nye «storstua», det flotte, nye amfiet, hvor de 44 sitteplassene ble fylt til randen. Resten av gjestene fikk ståplasser langs veggene.

Brannmannen og byggmesteren

Modum Bads adm.direktør Lars Erik Flatø roste håndverkerne og prosjektleder Finn Ellingsrud. Sistnevnte viste bilder fra brannatten og hele byggeprosessen fram til i dag.
Mange ble takket under åpningen; Både arkitekt, prosjektleder og alle «bakkemannskaper». Den mest spesielle takken gikk til byggmester Terje Jacobsen som også er brannmann i Modum kommune. Brannatten rykket han ut for å slukke brannen. Deretter fikk han jobben med å sette bygget opp igjen.

– Håper vi får det travelt

Leder Kristin Leite uttrykte stor glede over at Instituttet på branntidspunktet var kommet med i den store Modum Bad-familien.
– Dette hadde vi aldri klart alene, sa Leite.
Det nye bygget er på totalt 833 kvadratmeter og inneholder 15 lyse og fine overnattingsrom med bad. I tillegg har Institutt for Sjelesorg fått sin lenge etterlengtede undervisningssal – det nye amfiet.
– Nå er det om å gjøre å fylle huset med aktivitet,  sa Leite.
– Jeg håper vi får det travelt fremover!

Se flere bilder fra åpningen nedenfor.
Se innslag på TV-Modum her.

Åpen dag 26/8-2018!

Søndag 26. august blir det gudstjeneste etterfulgt av åpen dag ved Instituttet. Da er det mulighet for alle som ønsker det, å få en omvisning i det nye bygget.

Nytt amfi på plass

Et stort ønske da det nye bygget ved Institutt for Sjelesorg skulle reises, var å få et bedre undervisningsrom enn det gamle i kjelleren. Det var behov for mer lys og luft, og ideen om en amfisal ble til.

44 sitteplasser

Denne uka har to ansatte fra et firma i England montert det nye amfiet. Det inneholder 44 sitteplasser med en liten skriveplate til hvert sete. Hele amfiet kan kjøres inn, slik at man frigjør plass på gulvet, dersom man trenger å bruke lokalet til noe annet.

Åpning 20. august

Nedenfor kan du se bilder av amfiløsningen. Du kan også se bilder av noen av dem som nå er i full sving med å fullføre bygget til sommeren. Etter planen skal nybygget åpnes 20. august. Søndag 26. august blir det gudstjeneste etterfulgt av åpen dag ved Instiuttet. Da er det mulighet for alle som ønsker det, å få en omvisning i det nye bygget.

Vi vil også legge en fredagskaffe til Institutt for Sjelesorg en av fredagene etter åpningen.

Amfiet i den nye forelesningssalen inneholder 44 sitteplasser.

Amfiet i den nye forelesningssalen inneholder 44 sitteplasser.

Amfiet kan på en enkel måte kjøres inn og ut etter behov.

Amfiet kan på en enkel måte kjøres inn og ut etter behov.